Cel antywindykacji

W szerokim rozumieniu antywindykacja to działania z zakresu prawa, ukierunkowane na poprawę sytuacji finansowej osoby zadłużonej względem wierzycieli. Cel antywindykacyjny połączyć można z optymalizacją podatkową, czyli ze skrajnym ograniczeniem kwot odprowadzanych na rzecz fiskusa w ramach istniejącego w naszym kraju prawa. Ponadto antywindykacja ma na celu poszanowanie praw dłużników w procesie egzekucji komorniczej oraz szeroko pojmowanej windykacji długów i należności.

Legalny nie znaczy uczciwy

Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie uznać za moralnie uzasadnione uchylenie się od spłaty wierzytelności, które co prawda powstały legalnie, lecz w wyniku tzw. „oszustw w białych rękawiczkach”. Do tej grupy należy zaliczyć wszelkie obiektywnie nieuczciwe, lecz korzystające z ochrony dziurawego prawa sytuacje, gdy istnienia rzekomego długu nie sposób pogodzić z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Skala wyrafinowanych oszustw i afer gospodarczych w wyniku, których na przestrzeni ostatnich lat wiele osób zostało pozbawionych majątków jest niestety w naszym kraju ogromna.

Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy z faktu, że dochodzenie przez wierzycieli za pośrednictwem firm windykacyjnych czy komorników sporej części długów jest bezzasadne – np. z uwagi na ich przedawnienie, czy fakt, że długi dotyczą nie tej osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie. Doświadczony specjalista z zakresu antywindykacji w szczególności zwraca uwagę na uchybienia popełniane przez swoich oponentów by w umiejętny sposób wykorzystać je w niepozbawionym mankamentów systemie sprawiedliwości.

Ochrona majątku

Największą wartość w praktyce przejawiają działania prewencyjne, jeszcze przed powstaniem wierzytelności albo chociażby tytułów egzekucyjnych i klauzul wykonalności. Nierzadko w ten sposób można uchronić zarówno siebie jak i swoją rodzinę przed potencjalnie ryzykownymi decyzjami z ekonomicznego punktu widzenia, a mogącymi odbić się na naszej sytuacji majątkowej. Zawsze lepiej zapobiegać niż „leczyć”.

Jeśli natomiast wierzytelności już powstały, dłużnik ma znacznie ograniczone pole manewru, ale nie pozostaje bez szans. Przepisy prawne w naszym kraju poddają szerokiej ochronie chociażby jego rodzinę, w tym wyłącza spod egzekucji alimenty i określoną część zarobków, nie zezwala na zlicytowanie majątku za bezcen i zazwyczaj także wyklucza prostą eksmisję.

Podsumowanie

Osoby zadłużone, które zdecydują się na uzyskanie profesjonalnego wsparcia mojej kancelarii, mają dużą szansę na odniesienie sukcesu nawet po uprawomocnieniu się niekorzystnego dla Nich orzeczenia sądowego. Ponadto, dzięki czynnościom antywindykacyjnym dłużnicy mogą liczyć na ochronę przed uporczywym nękaniem ze strony wierzycieli, firm windykacyjnych, kancelarii komorniczych, a także zabezpieczenie interesów jak i ochronę przed sprzedażą majątku za zaniżoną kwotę.

Moja kancelaria świadczy usługi w zakresie m.in.:

  • doradztwa prawnego na każdym etapie postępowania egzekucyjnego (KOMORNIK, BANK, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) celem ochrony majątku nieruchomego i ruchomego dłużników;
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami lub komornikami;
  • badanie zasadności roszczeń oraz formy ich egzekwowania;
  • ochrona przed uporczywym nękaniem ze strony wierzycieli, firm windykacyjnych, kancelarii komorniczych;
  • reprezentacja klientów przed sądem lub przed komornikiem;
  • zabezpieczenie interesów dłużnika oraz wierzyciela, ochrona przed sprzedażą majątku za zaniżoną kwotę.

 

Bezpłatna konsultacja